Istoricul Parohiei Frunzeni 2

Istorie Noiembrie 18, 2012

De a dreapta râului Bistriţa , ce trece prin comuna Costişa a judeţului Neamţ, străjuieşte  satul Frunzeni. Acest sat  cu un număr aproximativ de 550 de persoane se constituie a fi şi parohia Naşterea Maicii Domnului , ce se află sub ascultarea canonică a  Arhiepiscopiei  Iaşilor  din cadrul  Mitropoliei  Moldovei şi Bucovinei. Din punct de vedere istoric, satul Frunzeni precum şi celelalte sate ale comunei  fac parte din zona străveche  numită ,,câmpul lui Dragoş”. Între anii 1550-1600 locuitorii acestor sate s-au retras  spre zone de deal şi de munte  datorită năvălirii  diferitor oşti străine  ale timpului. Pe actualul teritoriu al satului Frunzeni  au existat  mai multe sate menţionate într-un document din 1669, dintre care amintim de satele LĂZĂREŞTI, BĂRBĂŞANII, PETREŞTII şi  STĂNEŞTI .

Aceste sate cu timpul au dispărut, în locul lor apărând satul Frunzeni  care este menţionat  pentru prima dată în anul 1838. Informaţii sporadice  desre viaţa şi activitattea  locuitorilor acestui  sat   apar în actele Arhivelor Statului (30 iunie 1838 şi 2 aprilie 1840), precum şi în revista Buciumul Român , anul II, Iaşi , 1875-1877.Configuraţia actuală a satului Frunzeni  o avem după cel de al doilea război mondial, dependenţa administrativă  a acestuia variind  în regiune, datorită faptului că  se află  la graniţa dintre judeţele Neamţ şi Bacău. Actuala configuraţie administrativă  o  avem de la ultima împărţire administrativă  din 1968. Majoritatea  locuitorilor sunt urmaşi ai răzeşilor, ce au trăit din cele mai vechi timpuri în aceste locuri. -Informaţiile istorice  sunt preluate  din lucrarea domnului  Dan  Pobereznic Secvenţe ale timpului, Comuna Costiţa, Pagini de monografie,  Editura Cetatea Doamnei, Piatra Neamţ, 2008, paginile 29-32 şi 52.

O mână de oameni  cu cheltuiala şi iniţiativa lor, la data de 2 iunie 1876, termină biserica construită  din lemn de stejar, pe soclu de piatră  şi acoperită cu draniţă.  Pe dosul icoanei Naşterea Maicii Domnului  se află inscripţia   Această sfântă biserică  s-au  început  la anul 1870  august în 11, cu Hramul Naşterea Prea Sfintei de Dumnezeu Născătoarea  de domnii epitropi  şi făcători de bine , cu ajutorul lor  şi plata de lucrători  şi anume  Gheorghe  Buculei şi Ion Buculei şi s- au gătit  cu toate obiectele  ei la anul 1876 iunie 26. Pământul pe care se află biserica veche a satului  a fost donat  de Iordache Capşa. Din spusele bătrânilor,  locuitorii  au construit această biserică  dar  epitropii  şi-au pus numele  pe această  icoană, ca fiind ctitori.. Este  construită în formă  de corabie cu 15 m lungime  şi 5,50 m lăţime, cu un pridvor  de intrare de 2,60 m. În anul 1937  biserica a fost renovată  şi acoperită cu tablă galvanizată, iar pereţii tencuiţi . Pictorul  nu este cunoscut.Biserica  este din lemn, în plan baroc  şi formă dreptunghiulară. În interior nu este pictură  ci este numai zugrăveală din 1937. Slujitorii   acestui sfânt locaş  au fost: părintele Pavel Capşa până în anul 1918, ieromonahul Neonil Bodescu  până la  1 ianuarie 1927, părintele Nicolae Comănescu  până la data de 1 iulie1976, părintele Vasile Lica până în anul 2000.-Informaţiile sunt luate din monografia bisericii ce este ataşată inventarului parohiei Bărcăneşti de la anul 1965.

După evenimentele din 1989, s-a impus construcţia unei noi biserici, întrucât cea veche era neîncăpătoare.  Sub îndrumarea părintelui Vasile Lica  la data de 3 mai 1990 a început construcţia  acesteia, care s-a finalizat  în anul 1995. Biserica s-a construit din cărămidă şi a fost acoperită cu tablă zincată, având 274 mp. Între anii 1995-1997  locaşul a fost pictat în tehnica fresco, stil bizantin de către pictorii Macovei Dumitru şi Ciupercă Constantin. Într-o zi ploioasă  de duminică, când era prăznuit şi Sf. M. Mc. Pantelimon, 27 iulie 1997, a fost sfinţită biserica de către Prea Fericirea Sa Daniel, Patriarhul Bisericii Române, în acea vreme Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, acest fapt constituindu-se  a fi un eveniment  deosebit  pentru întreaga  comună Costişa. Biserica  este în formă de cruce  cu două turle dintre care una este clopotniţă şi în interior  s-au confecţionat  străni noi din stejar sculptat.

Biserica este împodobită  cu catapeteasma mănăstirii Bociuleşti- ruinile  se văd  la marginea comunei Podoleni - ea făcând parte din patrimoniul cultural istoric al statului român, datând de la anul 1876.  Catapeteasma  este din lemn cu icoane pictate tot pe lemn, având frumoase sculpturi de flori şi frunze, de culoare roşie şi albastră.

Între anii 2000-2005  parohia a fost păstorită  de părintele Gheorghe Bistriceanu, urmând o vacantare a acesteia  până la data de 1 iunie 2006 când  a fost instalat noul  paroh, părintele Radu Andonie.

Între anii 2006-2012 s-au făcut mai multe lucrări sub îndrumarea noului paroh : curăţirea şi aranjarea  vechii biserici într-un mic muzeu bisericesc-2007; contrucţia  casei parohiale cu anexele sale-2008-2010; mutarea Monumentului Eroilor în curtea bisericii noi-2008-2009 şi refacerea acestuia; construirea unui lumânărăr  în anul 2008 , înlocuirea gardului de lemn cu gard de plasă zincată sau fier forjat  la biserică şi cimitir precum  şi achiziţionarea de odoare, veşminte şi mochete noi pentru înfrumuseţarea  noii biserici.

Până în anul 2006 parohia nu  a avut  bibliotecă parohială, în prezent ea având două biblioteci: una în biserica veche cu periodicele -249 volume şi una în biserica nouă cu cărţile de citit pentru credincioşi -93 volume.  

Programul liturgic al parohiei  se oficiază în fiecare sâmbătă seara şi ajun de sărbătoare  prin vecernie cu litie, în duminici şi sărbători utrenie, acatist şi Sf. Liturghie.În Postul Mare slujim aproape în fiecare zi cele trei sfinte  liturghii, Canonul cel Mare, Pavecerniţa Mare, denii, aghiazmă, Sf. Maslu, în Postul Maicii Domnului săvârşim Sf. Liturghie şi slujbe de seară în fiecare zi iar în celelalte posturi  aghiazmă şi sfântul Maslu. Pentru  revigorarea vieţii liturgice oficiem mai ales în perioada caldă a anului slujbe de noapte , cercuri pastorale cu alte parohii şi privegheri de seară precum şi pelerinaje  cu credincioşii  la mănăstiri.

Programul catehetic se desfăşoară sâmbăta cu copii prin programul Hristos împărtăşit copiilor  şi Alege şcoala  iar adulţii sunt catehizaţi seara la vecernie sau duminica după slujbă.

Credincioşii parohiei noastre  se ocupă în general cu agricultura , ei fiind majoritari pensionari CAP iar cei tineri  lucrează fie în domeniul construcţiilor şi a industriei uşoare, fie sunt plecaţi la muncă în străinătate. De câte ori a fost nevoie credincioşii au oferit ajutoare în produse agricole sau bani,  tuturor celor care au avut nevoie, fie prin instituţii de caritate cum ar fi cantina socială a Protopopiatului Roznov, fie direct.

Prin aceste activităţi dorim să ţinem trează  conştiinţa credincioşilor noştri  în adevăratele  valori  ale naţiunii  şi credinţei noastre, pentru a putea fi  buni cetăţeni atât ai cerului cât şi ai pământului.